HPV Virüsü ve Aşıları

HPV VİRÜSÜ VE AŞILARI  

HPV yani Human Papilloma Virüsü dünyada önemli   bir sağlık problemidir hatta ABD makamları bunun ABD de gizli bir salgın olduğundan bahsetmektedir.ABD nin  sayılarının  verilmesi dünyadaki en önemli problem orada olduğundan değil dünyadaki en iyi istatistikleri onların tuttuğundan kaynaklıdır. Belki başka bazı ülkelerde çok daha yüksek sayılar söz konusu olabilir.

Yazıma sayılar ve HPV nin yol açtığı durumların ciddiliği bilgileri ile başlamak istiyorum çünkü ancak böyle olayın ne derece  büyük bir sağlık sorunu olduğu anlaşılabilir.Üstelik aşısı olan ve böylece önlenebilen bu sağlık sorununu yeterince tanıtabilirsek aşılanma oranlarını artırabilir ve belki zorunlu aşı takvimine alınması konusunda adımlar atılmasına yön verebiliriz diye düşünmekteyim.

2014-2018 verilerine göre ABD ‘ de 46 143 HPV bağlantılı kanser olgusu görülmüştür.Bunların 25 719 olgusu kadınlar, 20 424 olgusu ise erkeklerde görülmüştür.Buradan da anlaşılacağı üzere bu sadece kadınları ilgilendiren bir konu değildir.Erkeklerin hem hastalanma oranları hem de kadınlara bulaştırmaları düşünüldüğünde bu konu hem erkekler hem de kadınlar bazında  ele alınmalıdır.

Kanser dışında da bakıldığında ABD’de en sık rastlanılan cinsel yolla bulaşan hastalıktır. Şu anda 24 milyon aktif olgu vardır ve her sene 5.5 milyon olgu eklenmektedir.Her ülke kendi istatistiklerini ABD kadar iyi tutsa dünyada birçok ülkede benzer sayılar çıkacağından da kuşkunuz olmasın.

HPV basitçe söylemek gerekirse rahim ağzı kanserinin tek sebebidir ; yani HPV yoksa rahim ağzı kanseri yoktur. Çok çok nadir rastlanılan ve HPV kaynaklı olmayan rahim ağzı kanseri vakaları da varsa da bunlar bu söylemin gücünü değiştirmeyecek kadar azdır.Demek ki: HPV yoksa rahim ağzı kanseri yoktur önermemiz doğrudur. İlişki bu kadar bire bir olmasa da rahim ağzı kanseri dışında HPV nin kadınlarda ve erkeklerde sebep olduğu başka kanserler de oldukça fazladır.Bunlar :

Vajina kanseri

Dış genital bölge kanseri ( vulva kanseri )

Anüs kanseri 

Gırtlak kanseri 

Penis kanseri 

Ayrıca ABD de 18-59 yaş arasındakilerin % 42.5 inde rastlanılan genital bölge siğilleri ve ağız siğillerinin de çok önemli sağlık sorunu olduğu unutulmamalıdır.

HPV virüslerinin pek çok tipi bulunmaktadır ve bunların içinde en çok rastlanılan yüksek riskliler : HPV 16, HPV 18, HPV 31, HPV 33,HPV 45, HPV 52 , HPV  58 .Bunlar rahim ağzı kanserine sebep olurlar.

En sık rastlanılan düşük riskliler ise HPV 6 ve HPV 11 dir ve bunlar da genital siğillere neden olurlar.

Tüm dünyada HPV nin en yaygın tipleri HPV 16 Ve HPV 18 dir..Rahim ağzı kanseri olgularının % 50 si HPV 16 ve % 20 si HPV 18 ile oluşur.

Penis kanseri olgularının ortalama % 30 u HPV ile bağlantılıdır ve tip genellikle HPV 16 dır.

Orofarinks kanserlerinin ( ağız-gırtlak  kanseri ) % 86 sı, nazofarinks ( gırtlak ) kanserlerinin üç doz gerekmekte % 50 si ve ağız boşluğu kanserlerinin % 26 sı HPV 16 kaynaklıdır .

Kanserler dışında da genital siğiller çok önemli bir sağlık problemidir.

Başka hastalıklara ve başka kanserlere de yol açabildiği halde HPV aşısının rahim ağzı kanseri aşısı şeklinde lanse edilmesinin sebebi bu kanserin yaygınlığı ve HPV ile hemen hemen % 100 olan ilişkisidir.

Ülkemizde yılda ortalama 2500 kadında rahim ağzı kanseri görüldüğü bildirilmektedir.40 yaş altı kadınlarda en çok görülen üçüncü kanserdir. Birçok olguda da kanser öncesi dönemde (CIN1;CIN2,CIN3) yakalanıp gereken girişimlerin yapıldığı unutulmamalıdır.

Ne şanslıyız ki bu virüsün 2006  yılından beri bir aşısı var : Gardasil .Şu Anda ABD kullanılmakta olan Gardasil 9  HPV nin 6,11,16,18,31,33,45,52 ve 58 tiplerine karşı.Ülkemizde bulunan Gardasil 4  ise HPV nin 6,11,16 ve 18 tiplerine karşı.

Görüldüğü gibi kanser açısından en yaygın ve riskli tipler olan 16 ve 18 i barındırıyor aşılar.BU çok çok önemli.Düşük riskli olup genital siğile yol açan ve yaygın görülen 6 ve 11 i de barındırıyor.

Amerikan Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Komitesi (CDC) 26 yaşına dek olan herkese kız-erkek ayırmaksızın aşıyı önermekte.

15 yaş altındakilere iki doz yeterli iken daha sonraki yaşlar için üç doz gerekmekte .Aşının 26 yaş sonrasında yapılmasında da bir sakınca görülmemekte. 

HPV virüsü ne kadar erken yaşta alınırsa kansere dönüşme o kadar hızlı olmaktadır .Örneğin virüsü 17 yaşında alan bir kız çocuğu yirmili yaşlarda rahim ağzı kanserine yakalanabilmektedir. Oysa virüsü 40 lı yaşlarında alan bir kadında bunun kansere dönüşmesi 20 yılı bulabilmektedir.Bu nedenle özellikle ergenlerin ve gençlerin aşılanması çok büyük önem kazanmaktadır.Ayrıca bu yaş aralığı korunmasız seks açısından da daha riskli bir grubu oluşturmaktadır.Toplumsal aşılama çalışmaları 12-26 yaş grubuna bu nedenlerle yoğunlaştırılmaktadır ancak daha üstü yaşlar da kesinlikle aşılanabilir.

 

HPV VIRUS AND VACCINES

 

 HPV (Human Papilloma Virus) is an important health problem in the world and even the US authorities mention that it is a hidden epidemic in the USA.  Maybe even there are higher numbers in other countries if the statistics are being held properly.

 I would like to start my article with the numbers and information about the seriousness of the situations caused by HPV, because only how big a health problem such an event is can be understood. Moreover, if we can adequately introduce this health problem that ca be vaccinated and thus preventable, we can increase the vaccination rates and perhaps lead to steps to be taken on the compulsory vaccination calendar. 

 According to 2014-2018 data, 46 143 HPV-related cancer cases were seen in the USA. Of these, 25 719 cases were seen in women and 20 424 cases in men. As it can be understood from here, this is not an issue that only concerns women. This issue should be addressed on the basis of both men and women.

 Apart from cancer, it is the most common sexually transmitted disease in the United States.  Currently, there are 24 million active cases and 5.5 million cases are added every year. If each country keeps its own statistics as well as the USA, there is no doubt that similar numbers will emerge in many countries around the world.

 HPV is simply the only cause of cervical cancer;  In other words, if there is no HPV, there is no cervical cancer.  Although there are cases of cervical cancer that are very rare and are not caused by HPV, these are too few to change the strength of this discourse.  Although the relationship is not so one-to-one like cervical cancer, there are many other cancers caused by HPV in men and women. These are:

 Vaginal cancer

 External genital area cancer ( vulvar cancer )

 anal cancer

 throat cancer

 penile cancer

 In addition, it should not be forgotten that genital warts and oral warts, which are seen in 42.5% of those aged 18-59 in the USA, are also very important health problems.

 There are many types of HPV viruses and the most common high-risk ones: HPV 16, HPV 18, HPV 31, HPV 33, HPV 45, HPV 52, HPV 58. These cause cervical cancer.

 The most common low-risk ones are HPV 6 and HPV 11, which also cause genital warts.

 The most common types of HPV all over the world are HPV 16 and HPV 18. 50% of cervical cancer cases are caused by HPV 16 and 20% by HPV 18.

 An average of 30% of penile cancer cases are associated with HPV and the type is usually HPV 16.

 HPV 16 originates from 86% of oropharyngeal cancers (mouth-larynx cancer), 50% of nasopharynx (larynx) cancers that require three doses, and 26% of oral cavity cancers.

 Apart from cancers, genital warts are a very important health problem.

 Although it can cause other diseases and other cancers, the reason why the HPV vaccine was launched as a cervical cancer vaccine is the prevalence of this cancer and its almost 100% relationship with HPV.

 Cervical cancer is reported to occur in an average of 2500 women per year in our country. It is the third most common cancer in women under the age of 40.  It should not be forgotten that in many cases, it is caught in the pre-cancer period (CIN1, CIN2, CIN3) and necessary interventions are made.

 We are lucky that this virus has had a vaccine since 2006: Gardasil. Gardasil 9, which is currently used in the USA, is against HPV types 6,11,16,18,31,33,45,52 and 58. Gardasil 4 in our country is used for HPV. Against types 6,11,16 and 18.

 As can be seen, the vaccines contain 16 and 18, which are the most common and risky types in terms of cancer. This is very important. It also includes 6 and 11, which are low-risk and cause genital warts and are common.

 The American Committee for the Prevention of Infectious Diseases (CDC) recommends the vaccine to everyone up to the age of 26, regardless of male or female.

 While two doses are sufficient for those under the age of 15, three doses are required for later ages. There is no harm in administering the vaccine after the age of 26.

 The earlier the HPV virus is taken, the faster it turns into cancer. For example, a girl who gets the virus at the age of 17 can get cervical cancer in her twenties.  However, in a woman who gets the virus in her 40s, it can take up to 20 years for it to turn into cancer. For this reason, the vaccination of adolescents and young people is of great importance. In addition, this age range constitutes a more risky group in terms of unprotected sex. Social vaccination studies do not apply to the 12-26 age group. It is intensified for reasons, but older ages can definitely be vaccinated.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir