Anne Sütü Eşsizdir

Anne sütü bebeğin gereksinim duyduğu besin maddelerini en uygun miktarda ve kalitede içermesi; antienfektif ve anti allerjik özellikleri ile doğal tek bebek besinidir.

En güzel kapta her an hazır, steril ve ılık mucizevi bir besindir. Bebeğin hem fizyolojik hem de psikolojik gereksinimlerini tek başına 6 ay boyunca karşılar. Anne bebeğini emzirirken ten teması dolayısıyla çok mutlu olur, bebeği ile göz teması kurar, bebeğini kendi doyurabildiği için başarma duygusunu yaşar ve bu ona derin mutluluk verir. Her annenin sütü kendi bebeği için en ideal besindir. Aynı annenin sütü bebeğin doğum haftasına, laktasyon dönemine, emzirme saatine, emzirmenin başına ve sonuna, annenin beslenme durumuna göre bile değişkenlik gösterir. İçerdikleri protein kalitesi açısından anne sütü ve inek sütü farklı özellik gösterir. Anne proteinin yaklaşık 1/3’ü sekretuar IgA laktoferrin ve lizozimler den oluşur ki bunlar bağışıklık sisteminin çok önemli destekleyicileridirler. Protein tipi olarak whey/kazein oranı inek sütünde 20/80anne sütünde 60/40’tır.Anne sütü kazeini miçellerinin çapı daha küçük olduğu için bebek tarafından daha iyi kullanılır.

Kazein kompleks partiküller veya kalsiyum ve fosforla miçel oluşturmuş halde bulunur. İnsan sütünün kazein oranı ve kazein yapısı(insan sütünde beta kazein,inek sütünde kazein)bebeğin fizyolojik gereksinimlerine daha uygundur. İnsan sütü proteinlerinin %60’ını oluşturan whey tipi protein ise kazein çöktürüldükten sonra geriye kalan protein fraksiyonudur. İnsan sütü whey proteinlerinin dominant proteini olan alfa laktalbumin yenidoğanın tüm fizyolojik gereksinimlerini karşılar

Yağlar:

Yağlar yeni doğan bir bebek için başlıca enerji kaynağıdır. Anne sütünün sağladığı enerjinin %40-50’si yağlardan gelir.İlk 5 gün içinde salgılanan sütte (kolostrum) %2 olan yağ oranı 5 günden 15 güne doğru %2.5-3 grama 15.günden sonra %3.5-4.5 gr’a ulaşır ve sabit kalır. Sabah düşük olan yağ konsantrasyonu günün ilerleyen saatlerinde artar.Bir emzirmenin sonuna doğru başa göre süt oranı artar. Emzirmenin sonuna doğru bu yağdan zengin sütü olan bebek doygunluk hissederek memeyi bırakır. Beyin gelişimi ve göz fonksiyonları için gerekli polianstüre yağ asitleri anne sütünde fazladır. Sinir sisteminin gelişiminde rolü olan kolestrol de anne sütünde fazladır. Anne sütündeki yağ globüllerinin yapısının inek sütündekilere göre küçük oluşu da bebekte yağ emilimini kolaylaştırır. Anne dietindeki değişiklik anne sütünün yağ oranından çok yağların dağılımını değiştirir.

Karbonhidratlar:

Anne sütünde bulunan tek karbonhidrat Laktozdur. Laktoz kemik ve diş oluşumunu kolaylaştırır. Barsak florasını düzenler.Yavaş ve kolay sindirildiği için kan şekerini iyi bir şekilde düzenler.

Büyüme Faktör:

Anne sütünün besleyici ve enfeksiyonlardan koruyucu özelliklerinin yanı sıra biyolojik fonksiyonları düzenleyici etkisi de vardır. Büyüme faktörleri aracılığı ile çok sayıda organ sisteminin büyüme gelişmesini düzenler. Büyüme faktörleri konsantrasyonu kolostrumda yüksektir. Anne sütünde en yüksek konsantrasyonda bulunan büyüme faktörü ‘epidermal büyüme faktörü’dür.

Prematüre çocuğu olan annelerin sütünde konsantrasyonu daha yüksek bulunmuştur.

Anne sütündeki taurin, etanolamin, fosfoetanolaminin de büyümeyi düzenleyici etkileri vardır. Yine anne sütünde bulunan interferon hem koruyucu, hem de büyümeyi düzenleyici bir faktördür.

Mineraller:

Anne sütünün mineral bileşimi annenin dieti ile büyük bir gelişim göstermez Bu büyük olasılıkla annenin mineral depoları kullanılarak olur. Örn: annenin dietinde kalsiyum fosfor kısıtlandığında annenin kemiklerinden sağlanan minereller sayesinde bu minerallerin sütteki konsantrasyonu değişmez. Anne sütü sodyum içerir ;bebek böbreği tam gelişmemiş olduğundan bu çok önemlidir. Diğer gıdalardaki demirin %10’u kadar emilirken, anne sütündekinin %60’ı emilir. Anne sütündeki kalsiyumun emilimi çok iyidir.

Vitaminler:

Beslenmesi yeterli ve dengeli olan annelerin sütünde yağda eriyen vitaminler yeterli miktarlarda bulunur. Sadece vit D’yi özellikle kış aylarında yeterli sağlayamayacağından dolayı günde 400 Iu vit D dışarıdan verilmeli.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir