> Enfeksiyon hastalıkları

> Solunum yolları hastalıkları

> Kalp hastalıkları (doğumsal kalp hastalıkları, akut eklem romatizması, göğüs ağrısı, ritim bozuklukları, kalp yetmezliği, üfürümlerin araştırılması)

> Endokrin ve metabolik hastalıklar (obezite, yüksek kolesterol gibi sağlık sorunlarının araştırılması, takibi ve metabolik hastalıkların taranması)

> Kan hastalıkları (anemiler, hemoglobinopatiler, pıhtılaşma bozuklukları)

> Mide ve bağırsak hastalıkları (hepatitler, kronik ishaller, kronik karın ağrısı, Çölyak ve Wilson hastalıkları taraması)

> Böbrek ve idrar yolu hastalıkları (tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, yüksek tansiyon, romatizmal hastalıklar)

> Acil Müdahale Gerektiren Hastaların Değerlendirilmesi